Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu milickiego w 2019 roku 

 
 
 

Załączniki

1. Uchwała nr 417.2018 ws ogloszenia o konkursie.pdf

Data: 2018-10-26 09:48:18 Rozmiar: 201.45k Format: .pdf Pobierz

2. Ogłoszenie otwartego konkursu.pdf

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 155.6k Format: .pdf Pobierz

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego 2018 — kopia.PDF

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 213.38k Format: .PDF Pobierz

4. Wzór harmonogramu zadania 2018.PDF

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 97.54k Format: .PDF Pobierz

5. Wzór przewidywanej kalkulacji kosztów 2018.PDF

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 126.05k Format: .PDF Pobierz

6. Wzór umowy 2018.PDF

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 103.44k Format: .PDF Pobierz

7. Wzór sprawozdania z realizacji zadania 2018.PDF

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 175.38k Format: .PDF Pobierz

9. (Nr 1) Oświadczenie ws. gwarancji należytego wykonania zadania 2018 - Poradnictwo Obywatelskie.doc

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

8. Oświadczenie o braku przesłanek wykluczających 2018.doc

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

11. Oświadczenie obowiązek informacyjny.doc

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

10. (Nr 2) Oświadczenie ws. gwarancji należytego wykonania zadania 2018- NPP.doc

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

12. Zaproszenie do prac w Komisji.doc

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 74.5k Format: .doc Pobierz

13. Formularz zgłoszeniowy do Komisji Konkursowej 2018.doc

Data: 2018-10-26 10:03:31 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Wioletta Pacyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Pacyna
Czas wytworzenia: 2018-10-26 09:48:17
Czas publikacji: 2018-10-26 10:03:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak