Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. administracji budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa

2016-05-05 10:50:25
Zarządzenie Nr 7/2016 r. z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/06 Starosty Milickiego w sprawie wewnętrznej organizacji wydziałów Starostwa Powiatowego w Miliczu

2016-05-05 10:47:18
Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Milickiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2016 - 2020

2016-04-29 09:51:12
Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Milickiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" w 2016 roku

2016-04-29 09:51:02
Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Milickiego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2016 roku

2016-04-29 09:50:53
Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2016 r.

2016-04-29 09:50:40
Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Milickiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

2016-04-29 09:50:29
Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Milickiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentów

2016-04-29 09:49:23
Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Milickiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

2015-12-08 12:35:34
Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Milickiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miliczu

 
2015-02-17 09:00:08