Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony pod nazwą: "Awaryjne zabezpieczenie mostu na kanale Prądnia II, zlokalizowanego w km 4+756 drogi powiatowej nr 1448 D w miejscowości Grabownica"

2018-07-03 14:36:22
Informacja z otwarcia ofert - "Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Milicki zobowiązań z tytułu kredytu"

2018-06-25 15:30:35
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Milickiego od 01.11.2018-31.10.2023

2018-06-19 09:31:12
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Milicki zobowiązań z tytułu kredytu

2018-06-15 10:37:47
Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną na „gorąco” na drogach powiatowych Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 600 Mg

2018-04-05 14:34:41
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 Mg - drugi przetarg

2018-04-04 13:31:46
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 Mg

2018-03-15 13:24:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena pojazdu marki Fiat Croma nr rejestracyjny DMI 66FS

2017-10-25 15:08:10
Wycena pojazdu marki Fiat Croma nr rejestracyjny DMI 66FS

2017-10-12 12:20:19
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Milickiego w sezonie 2017/2018

2017-09-26 09:23:20