Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce, gmina Cieszków, powiat milicki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

nazwa zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce, gmina Cieszków, powiat milicki”

 

2017-08-18 14:15:44
DP.7134.31.2017.BK - Informacja z otwarcia ofert

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2017 w ilości szacunkowej do 700 Mg

2017-03-09 14:31:12
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2017 w ilości szacunkowej do 700 Mg

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2017 w ilości szacunkowej do 700 Mg"

2017-02-21 12:05:36
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie Ośrodka Wsparcia 2017

2016-11-09 11:03:23
Informacja z otwarcia oferty

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2016/2017"

2016-09-21 08:49:46
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie 2016/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

nazwa zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie  2016/2017”

2016-09-08 14:06:42
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2016-2021 66.11.00.00 – 4 Usługi bankowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

nazwa zadania „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2016-2021 66.11.00.00 – 4 Usługi bankowe”

2016-06-14 13:50:28
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2016 w ilości szacunkowej do 500 Mg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nazwa zadania „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2016 w ilości szacunkowej do 500 Mg”

2016-02-05 09:28:11
Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno – bitumiczną “na gorąco” na drogach powiatowych Powiatu Milickiego w ilości szacunkowej do 400 Mg

Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno – bitumiczną “na gorąco” na drogach powiatowych Powiatu Milickiego w ilości szacunkowej do 400 Mg

2016-02-05 09:22:22
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie Ośrodka Wspracia 2016r.

2015-11-23 12:52:05