Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna 2019

2018-12-13 15:02:00
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu milickiego w 2019 roku

2018-10-26 10:03:31
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok-konsultacje

2018-10-10 14:43:44
Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy

2017-12-28 13:36:24
Wyniki otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna 2018

2017-11-29 10:18:10
Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 30 uczestników

2017-11-16 13:11:18
Konkurs dla organizacji pozarządowych - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu milickiego w 2018 roku

2017-11-09 11:54:21
Zgłoszenie do komisji konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna

2017-10-25 14:33:47
program wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2018

2017-10-25 13:29:21
Wyniki otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna 2017

wyniki - pomoc prawna 2017

2016-12-07 09:41:15