Ochrona danych osobowych 

 

 

REJESTR ZBIORÓW

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), Rejestr zbiorów zarejestrowanych i podlegających rejestracji przez GIODO, znajdujących się
w Starostwie Powiatowym w Miliczu dostępny jest w siedzibie Starostwa.

 

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Małgorzata Kuczyńska

tel.: +48 713840704

pokój nr 29, II piętro

adres e-mail: abi@milicz-powiat.pl

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  w szczególności przez:

 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
  o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji związanej
  z ochroną danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

 3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

 1. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

 2. wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez administratora danych.

 

 


Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Stefanów
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kuczyńska
Czas wytworzenia: 2018-03-16 16:10:12
Czas publikacji: 2018-03-16 16:10:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak