Komisje Rady Powiatu  

 

Komisje stałe Rady Powiatu w Miliczu:

 
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Marcin Ciesielski – przewodniczący komisji

Krzysztof Domagała

Grzegorz Duda

Adam Jaskulski

Szymon Lew

Janusz Łabuda

Piotr Psiuk

Krystyna Patalas - wiceprzewodnicząca komisji

Edward Rybka

Marek Sierpiński

Sławomir Strzelecki

Jerzy Szkatuła

Sylwia Szydłowska-Małecka

Marek Warkocz

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Marcin Ciesielski

Krzysztof Domagała

Piotr Psiuk

Krystyna Patalas

Jerzy Szkatuła

Marek Warkocz

 

Komisja Rewizyjna

Marcin Ciesielski

Krzysztof Domagała

Sylwia Szydłowska - Małecka

 

Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Wojtera
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Wojtera
Czas wytworzenia: 2018-12-07 09:54:43
Czas publikacji: 2018-12-07 09:57:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak