Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w 2017r.

2017-03-22 10:50:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2016/2017"

2016-09-27 09:13:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego na latach 2016-2021

2016-06-22 16:03:53
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie "Dostarczanie materiałów biurowych i środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Miliczu w 2016 r."

Rozstrzygnięcie

2016-01-05 08:02:45
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, które dotyczyło propozycji cenowej na motorower WOJNAN GR200 nabyty przez Powiat Milicki w drodze postępowania sądowego z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozstrzygnięcie:

2016-01-05 08:02:05
Rozstrzygnięcie zapytania o cenę na motocykl JAWA 350

 Zostały złożone trzy oferty cenowe na ogłoszony do sprzedaży motocykl Jawa 350, rok prod. 1986, nr ramy 638294361 , nr rej. KZM 5079.

Wybrano ofertę: TENDER W. MŁOT; 05-860 Święcice, ul. Źródlana 9 na kwotę: 467 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem)
2015-04-07 13:30:01
Rozstrzygnięcie zapytania cenowego nr 1/2015 na zadanie "Dostarczanie materiałów biurowych i środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Miliczu w 2015 r."

 
2015-01-19 11:04:22
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostarczanie materiałów biurowych i środków czystości w roku 2014

 Starostwo Powiatowe w Miliczu informuje, że w trybie zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. dotyczącego złożenia propozycji cenowej na zadanie "dostarczenie materiałów biurowych i środków czystości w roku 2014" wpłynęło 5 ofert:

* oferta nr 1: BRATKA-TRAVEL Sp. z o.o.ul. Kolista 26/33; 54-152 Wrocław na sumę:                    25 254,80 zł;

* oferta nr 2: BIURO SERWIS ul. Ks. Warszawskiego 18; 63-400 Ostrów Wlkp. na sumę:                 14 544,68 zł;

* oferta nr 3: HURTOWNIA MARKER Maciej Jankowski ul. Boczna 5; 62-800 Kalisz na sumę:            16 090,30 zł;

* oferta nr 4: ALL4OFFICE Sp. z o.o. 55-095 Mirków, Januszkowice ul Wrocławska 12C
                   BIURO HANDLOWE 56-400 Oleśnica, Plac Zwycięstwa 1 na sumę:                               15 802,64 zł;

* oferta nr 5: "BIUROSERWIS" Zbigniew Garczyk ul. Ścinawska 11; 59-300 Lubin na sumę:             19 526,24 zł.

Po dokładnym sprawdzeniu i przeliczeniu ofert, została wybrana najkorzystniejsza oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego:

BIURO SERWIS
ul. Ks. Warszawskiego 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
2014-01-21 08:16:47
Zawiadomienie o wyborze oferty: dot. zapytania z dnia 29.07.2013 r. wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych.

 
2013-08-05 11:36:05
Rozstrzygnięcie zapytanie na przeprowadzenie treningu kompetencji społeczno-zawodowych na zasadzie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu pn. „Europejska Kooperacja na Rzecz Aktywizacji – EKRA”

 
2013-07-01 22:16:33