Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 Mg"

2018-04-19 11:04:13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną na "gorąco" na drogach powiatowych Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 600 Mg"

2018-04-05 14:35:21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 MG"

2018-03-15 13:15:40
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej usługi pn.: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Krośnice w Powiecie milickim"

2018-03-06 12:07:20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena pojazdu marki Fiat Croma nr rejestracyjny DMI 66FS

2017-10-25 15:10:53
Zawiadomienie o wyborze oferty, nazwa zadania: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2017/2018"

2017-10-06 15:15:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwa zadania:"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce, gmina Cieszków, powiat milicki"

2017-09-27 14:16:32
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce gmina Cieszków powiat milicki"

2017-09-04 07:35:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w 2017r.

2017-03-22 10:50:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2016/2017"

2016-09-27 09:13:08