Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Awaryjne zabezpieczenie mostu na kanale Prądnia II, zlokalizowanego w km 4+756 drogi powiatowej nr 1448 D w miejscowości Grabownica"

2018-07-09 09:08:38
Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Milicki zobowiązań z tytułu kredytu"

2018-06-28 09:26:45
Informacja z otwarcia ofert - "Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Milicki zobowiązań z tytułu kredytu"

2018-06-25 15:30:35
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 Mg"

2018-04-19 11:04:13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną na "gorąco" na drogach powiatowych Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 600 Mg"

2018-04-05 14:35:21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 MG"

2018-03-15 13:15:40
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej usługi pn.: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Krośnice w Powiecie milickim"

2018-03-06 12:07:20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena pojazdu marki Fiat Croma nr rejestracyjny DMI 66FS

2017-10-25 15:10:53
Zawiadomienie o wyborze oferty, nazwa zadania: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2017/2018"

2017-10-06 15:15:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwa zadania:"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce, gmina Cieszków, powiat milicki"

2017-09-27 14:16:32