Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycena pojazdu marki Fiat Croma nr rejestracyjny DMI 66FS

2017-10-25 15:10:53
Zawiadomienie o wyborze oferty, nazwa zadania: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2017/2018"

2017-10-06 15:15:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwa zadania:"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce, gmina Cieszków, powiat milicki"

2017-09-27 14:16:32
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 D w m. Sędraszyce gmina Cieszków powiat milicki"

2017-09-04 07:35:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w 2017r.

2017-03-22 10:50:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2016/2017"

2016-09-27 09:13:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego na latach 2016-2021

2016-06-22 16:03:53
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie "Dostarczanie materiałów biurowych i środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Miliczu w 2016 r."

Rozstrzygnięcie

2016-01-05 08:02:45
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, które dotyczyło propozycji cenowej na motorower WOJNAN GR200 nabyty przez Powiat Milicki w drodze postępowania sądowego z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozstrzygnięcie:

2016-01-05 08:02:05
Rozstrzygnięcie zapytania o cenę na motocykl JAWA 350

 Zostały złożone trzy oferty cenowe na ogłoszony do sprzedaży motocykl Jawa 350, rok prod. 1986, nr ramy 638294361 , nr rej. KZM 5079.

Wybrano ofertę: TENDER W. MŁOT; 05-860 Święcice, ul. Źródlana 9 na kwotę: 467 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem)
2015-04-07 13:30:01