Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki nr 584 AM-5 obręb Sułów

 

Zarząd Powiatu w Miliczu ogłasza

 p i e r w s z e   r o k o w a n i a

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie SUŁÓW, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

                               584  AM-5  pow. 2.8644 ha, obręb SUŁÓW, gmina Milicz                                      księga wieczysta numer WR1M/00026241/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy                       w Trzebnicy, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.

 

Cena wywoławcza - 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych )

 Zaliczka                 -    110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych ) 

2015-03-10 14:38:58
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Milickiego dz. nr 19/4 AM-13 obręb Milicz

 

Zarząd Powiatu w Miliczu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie MILICZ, stanowiących własność Powiatu Milickiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

1.      działka numer 19/4 AM-13  pow. 0.6962 ha, obręb MILICZ,                                                                                    księga wieczysta numer WR1M/00031276/3

 

             cena wywoławcza    -         175.000,00 zł + 23% podatku VAT od ceny zaoferowanej

             wadium                    -            18.000,00 zł  

             postąpienie               -          nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w                                                  górę do pełnych dziesiątek złotych

 

2015-02-23 10:26:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GMINY MILICZ

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GMINY MILICZ

2015-02-03 13:27:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ NR 83/9 I 83/6 AM 2.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ NR 83/9 I 83/6 AM 2.

2015-02-03 13:19:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GMINY MILICZ

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GMINY MILICZ

2015-01-30 12:04:29
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 83/1 obręb Młodzianów

 

Starosta Milicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza

r o k o w a n i a

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie MŁODZIANÓW  nr 10, gmina Milicz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

·         działka numer 83/1 AM-1 o pow. 0.1200 ha, obręb Młodzianów, gmina Milicz, księga wieczysta numer WR1M/00031278/7.

 

Cena wywoławcza    -            30 357,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt                                                                               siedem złotych )

Zaliczka                                   -                 3.500,00 zł    ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych )

2015-01-13 07:57:03
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości Sułów dz. 584

 Zarząd Powiatu w Miliczu

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie SUŁÓW, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

      działka numer 584  AM-5  pow. 2.8644 ha, obręb SUŁÓW

      księga wieczysta numer WR1M/00026241/1

Cena wywoławcza   1.100 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto tysięcy złotych )         
Wadium                    110  000,00 zł  

Postąpienie             nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w                                                   górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie w dniu 06 marca  2015 r. o godz. 9 00w sali konferencyjnej ( nr 21 ) Starostwa Powiatowego w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

2014-12-29 11:45:14
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa dz. nr 83/1 obręb Młodzianów

 

II przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,  położonej w MŁODZIANOWIE nr 10, gmina Milicz - działka nr 83/1 AM 1 obręb MŁODZIANÓW,  o powierzchni działki 0.1200 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Miliczu księga wieczysta                             KW WR1M/00031278/7.

            Cena wywoławcza    -           30 357,00 zł

            Wadium                     -              3.500,00 zł

            Postąpienie               -           nie mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem                                                      w górę do pełnych dziesiątek złotych

2014-11-27 14:50:32
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości Sułów dz. 584

Zarząd Powiatu w Miliczu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie SUŁÓW, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:


      działka numer 584  AM-5  pow. 2.8644 ha, obręb SUŁÓW

      księga wieczysta numer WR1M/00026241/1

          Cena wywoławcza    1.100 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto tysięcy złotych )

          Wadium                       110  000,00 zł  

       Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie w dniu 23 grudnia  2014 r. o godz. 9 00w sali konferencyjnej ( nr 21 ) Starostwa Powiatowego w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

2014-10-21 15:04:36
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz nr 2/7 AM-1 obręb Dziewiętlin

 

Starosta Milicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza

I przetarg ustny ograniczony

 do podmiotów posiadających koncesję na wydobycie i eksploatację gazu ziemnego

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,  położonej we wsi DZIEWIĘTLIN, gmina Krośnice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/7 AM 1,  o powierzchni 0.0200 ha, obręb 0006 Dziewiętlin. Dla przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Miliczu księga wieczysta                             KW WR1M/00030969/1.

            Cena wywoławcza    -           1.000,00 zł

            Wadium                     -               100,00 zł

            Postąpienie               -           nie mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem                                                      w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miliczu przy ul. Wojska Polskiego 38 pok. nr 21 ( sala konferencyjna ).

2014-10-13 15:01:20