Pobierz SIWZ 

 
Pobierz SIWZ 

Dostępne pliki do pobrania:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1450 D w m. Bukowice ul. Wrocławska
Budowa chodnika w m. Świętoszyn
Budowa parkingu na działkach nr 24-1, 32-1, 24-3 w Miliczu
Budowa ścieżki rowerowej-27.01.2010
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO MIEJSC ZABAW W SOSW W MILICZU
DOSTAWA, MONTAŻ PLACU ZABAW-SOSW 27.09.2010
Dostawa 130 laptopów
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Miliczu
IFE.272.1.2011 Ogłoszenie o konkursie - koncepcja architektoniczna - tereny przyległe do zbiornika retencyjnego
Kompleksowa organizacja i realizacja imprezy plenerowej - obchodów Święta Karpia Milickiego 2010
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Orlik
Ponadregionalna kampania promocyjna Ziemia Milicka w Dolinie Baryczy - aktywnie z przyrodą
Projekt modernizcaji ewidencji gruntów gmina Cieszków
Protesty
Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu oraz parking na 152 stanowiska postojowe na terenie szpitala powiatowego w Miliczu
Renowacja taboru na cele ekspozycyjne
Renowacja taboru na cele ekspozycyjne – ustawienie torowiska
Z archiwum
Zakup wraz z dostawą wagonu Bxhpi 1AW na cele ekspozycyjne
 

Załączniki

szpitall-teren.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 52.65k Format: .zip Pobierz

szpital-zag.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 21.73M Format: .zip Pobierz

protest2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 544.77k Format: .jpg Pobierz

protest3.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 337.11k Format: .jpg Pobierz

protest4.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 355.44k Format: .jpg Pobierz

protest5.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 391.12k Format: .jpg Pobierz

protest6.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 482.28k Format: .jpg Pobierz

protest7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 514.62k Format: .jpg Pobierz

protest8.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 486.8k Format: .jpg Pobierz

protest9.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 334.59k Format: .jpg Pobierz

protest1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 662.95k Format: .jpg Pobierz

protest.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 319.6k Format: .jpg Pobierz

Program funkcjonalno - użytkowy.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 17.01M Format: .zip Pobierz

Uzupełnienie do charakterystyki przedsięwzięcia.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 150.5k Format: .doc Pobierz

_20091113_11342001.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 303.93k Format: .jpg Pobierz

_20091113_11355907.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 475.2k Format: .jpg Pobierz

ogłoszenie - zaprojektuj i wybuduj.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 110.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ - zaprojektuj i wybuduj.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 292.5k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 147k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

Dokumentacja projektowa.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.29M Format: .zip Pobierz

Ogłoszenie - Budowa parkingu na działkach nr 24-1, 32-1, 24-3 w Miliczu.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 78.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ - Budowa parkingu na działkach nr 24-1, 32-1, 24-3 w Miliczu .doc

Data: Brak danych Rozmiar: 146k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 76k Format: .doc Pobierz

SIWZ - Chodnik Bukowice .doc

Data: Brak danych Rozmiar: 145.5k Format: .doc Pobierz

Dokumentacja projektowa.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.29M Format: .zip Pobierz

Ogłoszenie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1450 D w m. Bukowice ul. Wrocławska.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 77.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 69.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 78k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 147k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 77k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie - Święto Karpia.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 153.5k Format: .doc Pobierz

Przedmiar_robót_Bukowice_cz_drogowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.23k Format: .pdf Pobierz

Chodnik Bukowice - uzupełnienie dokumentacji projektowej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 58k Format: .doc Pobierz

Przedmiar_robót_Bukowice_cz_drogowa - tabele.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 16.86M Format: .zip Pobierz

SIWZ - Orlik 2012 - edycja 2010.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 326k Format: .doc Pobierz

4. Specyfikacja techniczna - Specyfikacja ogrodzenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100.29k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 1.Strona tytułowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.22k Format: .pdf Pobierz

5. Specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna branża elektryczna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 404.56k Format: .pdf Pobierz

2. Specyfikacja techniczna - Specyfikacja odwodnienie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 219.82k Format: .pdf Pobierz

3. Specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna wykonania boisk sportowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 263.65k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 11.Instalacja elektryczna i oświetlenia boisk część opisowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 369.31k Format: .pdf Pobierz

1. Specyfikacja techniczna - specyfikacja, budynek zaplecza Orlik.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 288.57k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 5. Opis techniczny boisk, ogrodzenia, odwodnienia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 198.66k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 10. Budynek zaplecza boisk - część graficzna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 351.75k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 14. Dokumentacja badań geotechnicznych część opisowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 208.02k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 12. Instalacja elektryczna i oświetlenia boisk część graficzna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 203.03k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 13.IBIOZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 127.01k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 15. Dokumentacja badań geotechnicznych część graficzna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 2. Projekt zagospodarowania terenu - część graficzna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 731.88k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 3.Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 102.37k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 6. Część rysunkowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 7. Ogrodzenie i piłkochwyty.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 282.19k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 8. Dodatkowe wyposażeniepdf.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 215.36k Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 9.Budynek zaplecza boisk część opisowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 271.12k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

Projekt wykonawczy - 4. Ochrona przeciwpożarowa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.81k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 do SIWZ - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

SIWZ - Laptopy .doc

Data: Brak danych Rozmiar: 142k Format: .doc Pobierz

SIWZ - modernizacja SOSW.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 185.5k Format: .doc Pobierz

dokumentacja projektowa Modernizacja SOSW.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 31.74M Format: .zip Pobierz

Remont nawierzchni parkingu wewnętrznego i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Miliczu.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.97M Format: .rar Pobierz

Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenu oraz parking na 152 stanowiska postojowe na terenie szpitala powiatowego w Miliczu.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 21.78M Format: .rar Pobierz

Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 i nr 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 448 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 108.62M Format: .rar Pobierz

DROMIL-Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonania bieżących remontów dróg powiatowych i wojewódzkich w 2009 r.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 46.75k Format: .rar Pobierz

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego_.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 33.02M Format: .rar Pobierz

Przebudowa drogi powiatowej nr 1440D od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do miejscowości Pracze.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 84.55M Format: .rar Pobierz

Dostawa koparko-ładowarki, dwóch walców drogowych oraz remontera drogowego w formie leasingu operacyjnego.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 128.55k Format: .rar Pobierz

DROMIL-Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonania bieżących remontów dróg powiatowych i wojewódzkich w 2009.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 46.74k Format: .rar Pobierz

DROMIL-Dostawa kruszywa kamiennego (niesortu kamiennego) przeznaczonego do budowy dróg w 2009 r.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 42.45k Format: .rar Pobierz

DROMIL - II przetarg - Dostawa koparko-ładowarki, dwóch walców drogowych oraz remontera drogowego w formie leasingu operacyjnego.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 79.92k Format: .rar Pobierz

DROMIL - Dostawa układarki gąsienicowej w formie leasingu operacyjnego.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 54.08k Format: .rar Pobierz

DROMIL - Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej przeznaczonej do wykonania bieżących remontów dróg powiatowych i wojewódzkich w 2009 r.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 35.84k Format: .rar Pobierz

Budowa ścieżki rowerowej-09.12.2009.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 17.69M Format: .rar Pobierz

Remont pomieszczeń szkolnego szchroniska młodzieżowego w Miliczu-przetarg nieograniczony.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 11.19M Format: .rar Pobierz

Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej przeznaczonej do wykonania bieżących remontów dróg powiatowych i wojewódzkich w 2009 r.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 41.96k Format: .rar Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 147k Format: .doc Pobierz

Dokumentacja projektowa.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.29M Format: .zip Pobierz

SIWZ - Chodnik Świętoszyn .doc

Data: Brak danych Rozmiar: 162.5k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 2 - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 147k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

Formularz cenowy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ - Kampania promocyjna.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 331k Format: .doc Pobierz

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 197.5k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

SIWZ założenie ewidencji budynków-Su-ów kro-nicec.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 237.5k Format: .doc Pobierz

Projekt modernizcaji ewidencji gruntów gmina Cieszków.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 103.5k Format: .doc Pobierz

19-08-2010 - zmiana tresci SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 202k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Część 6 Brankard FTdxh.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Część 3 Bxhpi 1AW.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 93.75k Format: .doc Pobierz

Umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 107.5k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

SIWZ - Ustawienie torowiska.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 184k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Ustawienie torowiska.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .doc Pobierz

Umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 107.5k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Część 1 Lyd1 - Wls150-7223.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 81.56k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Część 2 MBxd1-168.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 129.14k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Część 4 Bxhpi 3AW.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ -Renowacja kolejki wąskotorowej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 195.5k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna - Część 5 Bxhpi A208P 3 sztuki.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 160.42k Format: .doc Pobierz

załączniki do - SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 120k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 1 do SIWZ - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

SIWZ - SOSW Plac zabaw i pomoce dydaktyczne .doc

Data: Brak danych Rozmiar: 137k Format: .doc Pobierz

załączniki_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 111.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ_-_SOSW_Pomoce_dydaktyczne.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 139k Format: .doc Pobierz

załącznik_nr_1_do_SIWZ_-_umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

załączniki_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 111.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ -Tabor - wagon.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 167.5k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja techniczna DWE_Bxhpi_1Aw-1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

załącznk_do_SIWZ_umowa .doc

Data: Brak danych Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

załączniki nr 2 do 5 SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 86k Format: .doc Pobierz

załącznik nr 1 do SIWZ - umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 143.5k Format: .doc Pobierz

IFE.272.1.2011 zal do regulaminu - Decyzja - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Milicz.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 26.68M Format: .pdf Pobierz

IFE.272.1.2011 zal do regulaminu - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 23.61M Format: .pdf Pobierz

IFE.272.1.2011 zal do regulaminu - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.52M Format: .pdf Pobierz

IFE.272.1.2011 zal nr 1 do ogłoszenia - regulamin_konkursu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 311.1k Format: .pdf Pobierz

IFE.272.1.2011 zal nr 2 do ogłoszenia - mapa do celów opiniodawczych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 20.19M Format: .pdf Pobierz

IFE.272.1.2011 zal nr 3 do ogłoszenia - mapa ewidencyjna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 8.87M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3519
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator techniczny
Czas wytworzenia: 1970-01-01 00:00:00
Czas publikacji: 1970-01-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak