Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 11:04:13 Rozstrzygnięcia / Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2018 w ilości szacunkowej do 450 Mg" Beata Krzyżanowska Publikacja artykułu
2018-04-17 15:09:53 Zgłoszenia robót budowlanych z projektem / Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Malwina Owsianik Edycja artykułu
2018-04-17 11:02:58 Druki oświadczeń majątkowych / druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne i imieniu starosty Łukasz Stefanów Archiwizacja artykułu
2018-04-17 10:59:42 Druki oświadczeń majątkowych / druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne i imieniu starosty Łukasz Stefanów Publikacja artykułu
2018-04-17 10:49:31 Druki oświadczeń majątkowych / druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne i imieniu starosty Joanna Kawa Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-04-17 10:41:42 Druki oświadczeń majątkowych / Druk oświadczenia majątkowego radnego Joanna Kawa Publikacja artykułu
2018-04-17 10:41:39 Druki oświadczeń majątkowych / druk oświadczenia majątkowego radnego Joanna Kawa Archiwizacja artykułu
2018-04-17 10:41:35 Druki oświadczeń majątkowych / druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne i imieniu starosty Joanna Kawa Archiwizacja artykułu
2018-04-13 12:20:24 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej / Informacja w sprawie powołania komisarzy wyborczych. Łukasz Stefanów Publikacja artykułu