Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 10:01:46 Komenda Powiatowa Policji w Miliczu / Komenda Powiatowa Policji w Miliczu Sławomir Wojtera Edycja artykułu
2018-08-17 10:00:06 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu Sławomir Wojtera Edycja artykułu
2018-08-17 09:33:34 Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Powiatowy Rzecznik Konsumentów Sławomir Wojtera Edycja artykułu
2018-08-14 12:45:59 Usługi Społeczne / Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - ,,Usługi dostarczania posiłków dla 152 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krosnicach". Kamila Mogilan Edycja artykułu
2018-08-14 08:42:37 Wykazy do sprzedaży / STAROSTA MILICKI wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 2/2018 obejmujący przeznaczony do zbycia w drodze przetargowej lokal mieszkalny nr 3 stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 31 w Miłochowicach gmina Milicz . Helena Słocka Publikacja artykułu
2018-08-14 08:34:43 Wykazy do sprzedaży / STAROSTA MILICKI wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 3/2018 obejmujący przeznaczony do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 2 stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 31 w Miłochowicach gmina Milicz . Helena Słocka Publikacja artykułu
2018-08-13 14:33:31 Zgłoszenia robót budowlanych z projektem / Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Barbara Gibasiewicz Edycja artykułu