Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 12:37:20 Zapytania ofertowe / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 2. Kamila Mogilan Edycja artykułu
2018-06-18 12:36:11 Zapytania ofertowe / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 2. Kamila Mogilan Edycja artykułu
2018-06-18 12:34:46 Zapytania ofertowe / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 1. Kamila Mogilan Edycja artykułu
2018-06-18 12:33:22 Zapytania ofertowe / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych w budynku Nr 1. Kamila Mogilan Edycja artykułu
2018-06-15 14:57:54 Ogłoszenia / Przetarg nieograniczony pod nazwą: "Awaryjne zabezpieczenie mostu na kanale Prądnia II, zlokalizowanego w km 4+756 drogi powiatowej nr 1448 D w miejscowości Grabownica" Beata Krzyżanowska Publikacja artykułu
2018-06-15 10:37:47 Ogłoszenia / Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Milicki zobowiązań z tytułu kredytu Łukasz Stefanów Edycja artykułu
2018-06-15 09:54:56 Ewidencja / 10. STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ TECHNIKUM LEŚNEGO W MILICZU Anna Romanowicz Edycja artykułu
2018-06-14 15:31:01 Ogłoszenia / Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Powiat Milicki zobowiązań z tytułu kredytu Łukasz Stefanów Publikacja artykułu
2018-06-14 15:00:04 Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy / Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektrora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno Pedagogicznego w Miliczu Krzysztof Firek Publikacja artykułu
2018-06-14 14:19:20 Ogłoszenie o wynikach naboru / informacja o wynikach naboru na stanowisko: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Miliczu Monika Szczepańska Publikacja artykułu