Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-17 08:38:55 Inne ogłoszenia o przetargach / PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie: nieruchomości położonej w gminie Krośnice, woj. dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 162/1 AM-1 o pow. 0,1326 ha, obręb 0019, Wąbnice wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy. Łukasz Stefanów Edycja artykułu
2018-10-17 08:34:13 Inne ogłoszenia o przetargach / PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie: nieruchomości położonej w gminie Krośnice, woj. dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 162/1 AM-1 o pow. 0,1326 ha, obręb 0019, Wąbnice wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy. Łukasz Stefanów Publikacja artykułu
2018-10-17 08:20:49 Ogłoszenia o przetargach / II rokowania na sprzedaż nieruchomosci nr 508/45 w Krośnicach Helena Słocka Publikacja artykułu
2018-10-16 14:38:33 Zgłoszenia robót budowlanych z projektem / Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Barbara Gibasiewicz Edycja artykułu
2018-10-16 08:17:06 Interpelacje i zapytania radnych (V kadencja) / wniosek radnego P.Zajiczka złożony na sesji 28.09.2018r. Joanna Kawa Publikacja artykułu
2018-10-16 08:04:31 Interpelacje i zapytania radnych (V kadencja) / interpelacja radnego P.Zajiczka złożona na sesji w dniu 28.09.2018 r. Joanna Kawa Publikacja artykułu
2018-10-16 08:03:26 Radni / Radni Joanna Kawa Edycja artykułu
2018-10-16 08:01:04 Rada Powiatu / Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wroclawiu z dnia 04.10.2018r . w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Joanna Kawa Publikacja artykułu
2018-10-15 08:03:21 Zgłoszenia robót budowlanych z projektem / Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Malwina Owsianik Edycja artykułu
2018-10-12 14:19:00 Wystąpienia / Wykaz działań podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Miliczu Łukasz Stefanów Edycja artykułu